Download en installeer de eID software voor uw elektronische identiteitskaart

Toegankelijkheidsverklaring

FOD BOSA DG DT, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://reports.accessibility.belgium.be/2020/eid.belgium.be/nl.html

Niet-toegankelijke inhoud

De afbeeldingen (hoofdzakelijk in de FAQs) ontbreken een beschrijving.

Voorgestelde alternatieven

U kan onze Service Desk telefonisch contacteren om U bij te staan: 02 740 79 91 (NL). Zij zijn bereikbaar tijdens de werkdagen van 8u30 tot 17u.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

U kan onze Service Desk telefonisch contacteren om U bij te staan: 02 740 79 91 (NL). Zij zijn bereikbaar tijdens de werkdagen van 8u30 tot 17u.

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

De Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Mocht u hierover toch opmerkingen of klachten hebben, dan kunt u deze melden aan de klachtenbeheerder. De klachtenbeheerder behandelt uw klacht met de grootste zorg en stelt een passende oplossing voor. Ook stelt deze medewerker alles in het werk om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen en de werking te verbeteren.

Alle informatie om een klacht in te dienen vindt u op https://bosa.belgium.be/nl/klachten

Mocht U hierop geen (bevredigende) reactie krijgen, kan U de federale ombudsdienst contacteren: 

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel

contact@mediateurfederal.be

Website federale ombudsdienst

 

Verbeteringsplan

Het corrigeren van de fout H37 in lijn met de critera van WCAG.

 

Deze verklaring is op 28/01/2021 opgesteld.

 

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 28/01/2021