Download en installeer de eID software voor uw elektronische identiteitskaart

BELANGRIJKE COMMUNICATIE PUBLIC TRUST

Update 5/11/2020:

Link naar de tool om de certificaten te verwijderen uit de Windows Certificate Store:  Cert Clean Tool (rechter muisklik: openen in nieuw tabblad).

Link naar de tool om de certificaten te verwijderen uit de Windows Certificate Store:  Cert Clean Tool MSI (rechter muisklik: openen in nieuw tabblad).

Script uit te voeren op MacOS:

#!/bin/bash
## Remove all root signed Belgian root CA's from the keychains, using the default search list

security delete-certificate -Z CFFA9C01EC59C29E718D0DD0EF5479F09B51C95780AFB7BD69D3C8054AFE4D28
security delete-certificate -Z F75A4D49A52B043FC7324B8F263AC8A9B7BD22A328868588BDFC937D3C396EB6
security delete-certificate -Z 8460CCAEA91B0E805AB51C7CD46DDF2E8C1C494806D88B1FE2ED313D1D487E2E

echo "certclean script completed"

3/11/2020:

Door een wijziging in  het beleid van de belangrijkste browsers (CA/B-forum) zullen de Belgium Root CA 2, 3 en 4 niet meer automatisch vertrouwd worden door de browser. Wij hebben tijd gekregen tot 6 november 16u om mitigerende maatregelen te nemen.

We wensen te benadrukken dat deze certificaten geen deel uitmaken van de certificatenketting op de eID.

Alhoewel de wijziging in principe geen impact heeft op gebruik van eID, zijn neveneffecten mogelijk afhankelijk van de configuratie van de eindgebruiker en het gedrag van de webbrowser.

Om eventuele neveneffecten te vermijden dienen de volgende certificaten verwijderd te worden uit de “certificate stores” van het besturingssysteem waarmee de gebruiker werkt (Windows en Mac) en de Firefox browser (die in zijn eigen “certificate store” voorziet):

https://crt.sh/?id=6665598 BelgiumRootCA4 -> CybertrustGlobalRoot, serial #: 04:00:00:00:00:01:41:a1:e1:3d:26 

https://crt.sh/?id=4275055 BelgiumRootCA3 -> CybertrustGlobalRoot, serial #: 04:00:00:00:00:01:41:a1:e1:39:3e 

https://crt.sh/?id=2999247 BelgiumRootCA2 -> CybertrustGlobalRoot, serial #: 04:00:00:00:00:01:41:a1:e1:34:ba 

Het volstaat om vanaf 5 november de laatste versie van de eID Middleware te installeren en daarna opnieuw aan te melden.

Het manueel verwijderen van bovenstaande certificaten lost het probleem ook op. Indien je Firefox gebruikt, dient dit na het installeren van de meest recente versie van de Middleware ook manueel te gebeuren in de certificate store van Firefox.

Voor bedrijven is het mogelijk dat deze nieuwe versie van de Middelware door de ICT-afdeling dient gedistribueerd te worden.

Indien U een toepassing heeft met eID authenticatie die niet via de FAS (Federal Authentication Service) verloopt, vragen we u uw toepassing te controleren en desgevallend corrigerende maatregelen te treffen.

Momenteel werken wij aan tools voor de automatische verwijdering van deze certificaten uit de certificate stores  en brengen U op de hoogte wanneer deze hier gepubliceerd zijn.