Home

Om met de nieuwste generatie eID vlot te kunnen werken, download de laatste versie van de software hier.

Copyright

Tenzij anders wordt aangegeven mag u de informatie die u op of via deze website vindt kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik aanwenden. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multi-media informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

De federale overheid en/of anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de informatie. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via deze website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en zijn mogelijk door het auteursrecht beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt is en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen.